Prawo online

Podatek od darowizny

Stawki podatku od spadków i darowizn

Grupy podatkowe

W podatku od spadków i darowizn wyróżnia się 3 grupy podatkowe. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się następujących podatników:


Osoby, które w formie darowizny, otrzymały nieruchomość, często nie wiedzą w jakiej sytuacji muszą uiścić podatek, jeśli ową darowiznę chcą sprzedać. Z pewnością zwolnione od podatku są te osoby, które sprzedają darowiznę po upływie pięciu lat, od daty jej prawnego nabycia. Dlaczego? Ponieważ środki uzyskane w ten sposób, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowią przychodu, a więc w żaden sposób nie mogą podlegać także opodatkowaniu. Mówi o tym artykuł 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże osoba fizyczna może zostać wezwana do uiszczenia dwóch rodzajów podatków, dochodowego i drugiego, tak zwanego od czynności cywilnoprawnych. Jednakże tego również nie uiszcza osoba sprzedająca, ponieważ on, według artykułu 4 pkt 1 ciąży na kupującym. Jeśli więc chcemy sprzedać na przykład dom, który otrzymaliśmy jako darowiznę sześć lat temu od rodziców, to przy sprzedaży nie zapłacimy podatku ani dochodowego, ani od czynności cywilnych.

Grupy podatkowe


W poszczególnych grupach podatkowych występują następujące kwoty wolne od podatku: